برچسب: خبر، دفتر
خبرنگاران در طول سال دیده شوند
۲ بهمن ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

خبرنگاران در طول سال دیده شوند

تصویربردار دفتر خبر بافق در دیدار اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان بافق با امام جمعه گفت:مسوولین در طول سال نیم نگاهی به خبرنگاران داشته باشند