برچسب: خرید، مراجعه، فرهنگی
حاشیه های قابل تأمل در کنار غرفه های فروش کتاب سلام بر ابراهیم
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
۲ دیدگاه

حاشیه های قابل تأمل در کنار غرفه های فروش کتاب سلام بر ابراهیم

حاشیه ای قابل تأمل در کنار غرفه فروش کتاب سلام بر ابراهیم در « امامزاده عبدالله علیه السلام »: شب اول فروش کتاب سلام بر ابراهیم، خانم محترمه ای ۴ جلد کتاب سلام بر ابراهیم ۱ و ۲ را تهیه کرد. شب دوم همان خانم مراجعه کرد و گفت: کتاب هایی که دیشب گرفتم را…..