برچسب: دانش آموختگان،شورا
درخواست کتبی مساعدت مالی کانون دانش آموختگان از شهردار بافق
23 آگوست 2022
3 دیدگاه

درخواست کتبی مساعدت مالی کانون دانش آموختگان از شهردار بافق

باسمه تعالی با عنایت به موضوعی که در جلسه اصحاب رسانه با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بافق در رابطه با برگزاری” کارگاه تربیت مربی و مشاوره خانواده” توسط کانون دانش آموختگان شهرستان با حمایت مالی شهرداری و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق مطرح گردید؛ با لحاظ این نکته که انجام فعالیت های…..