برچسب: دانش اموزی، مجلس
می خواهم در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب بویژه پررنگ کردن نقش جوان در جامعه نقش داشته باشم
8 آبان 1399
یک دیدگاه
نماینده استان در مجلس شورای دانش آموزی :.

می خواهم در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب بویژه پررنگ کردن نقش جوان در جامعه نقش داشته باشم

مجلس شورای دانش آموزی کشور به عنوان پارلمان دوم کشور با مسائل تعلیم و تربیت کشور سر و کاردارد و اعضای این پارلمان دانش آموزانی هستند که به دنبال ارتقا فعالیت های آموزشی و پرورشی کشور و رفع چالش ها و دغدغه های آینده سازان کشور می باشند. پریسا حسینی دانش آموز بافقی به عنوان…..

You cannot copy content of this page