برچسب: دوره، آشنایی
برگزاری سومین دوره بازآموزی و آموزش ضابطین دادگستری در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بافق
29 شهریور 1401
بدون دیدگاه

برگزاری سومین دوره بازآموزی و آموزش ضابطین دادگستری در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بافق

به منظور آشنایی بیشتر مأمورين يگان حفاظت ادارات منابع طبيعي، جهاد كشاورزي، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري شهرستان بافق با قوانین، مقررات و ضوابط قضایی، سومين دوره بازآموزي و آموزش ضابطین دادگستری با هماهنگی و همكاری دادگستری در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري اين شهرستان برگزار شد.

You cannot copy content of this page