برچسب: دوم، نماینده
یادداشت های سردستی (۴۰) آرزوهای یک نماینده.(قسمت دوم)
3 شهریور 1397
بدون دیدگاه

یادداشت های سردستی (۴۰) آرزوهای یک نماینده.(قسمت دوم)

سومین موضوعی که محمدرضا صباغیان بر آن بعنوان دستآوردش تاکید دارد، تشکیل اتحادیه های کارگران و برگزاری انتخابات شوراهای کارگری شرکت سنگ آهن است. تردیدی نیست که مجامع صنفی و تشکل های کاری و سیاسی، می توانند به عنوان بازوانی پرتوان در خدمت اهداف کنشگران و فعالان جامعه مدنی باشند. هر چقدر که بتوانیم از…..

You cannot copy content of this page