برچسب: دیدار،منابع طبیعی
بازدید فرماندار شهرستان بافق بهمراه مدیرکل منابع طبیعی استان یزد از اداره منابع طبیعی
6 دی 1399
بدون دیدگاه

بازدید فرماندار شهرستان بافق بهمراه مدیرکل منابع طبیعی استان یزد از اداره منابع طبیعی

رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بافق از بازديد فرماندار اين شهرستان و مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد از اين اداره خبر داد. در بازديد از اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بافق كه فرماندار شهرستان بهمراه مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد حضور داشتند، رييس اداره منابع طبيعي بافق به شرحي از عملكرد اجراي پروژه هاي انجام شده آبخيزداري اين شهرستان طبق موافقتنامه تملك داراييهاي سرمايه اي استاني ملي سال 98 پرداخت.

You cannot copy content of this page