برچسب: رسی
ندای فریاد رسی
۴ تیر ۱۳۹۴
۴ دیدگاه

ندای فریاد رسی

خوب که گوش می کنی از گوشه و کنار آهنگ مخالفت می آید . در بدو هر کاری و هر طرحی در شهر من ، این ملودی گوشخراش ابتدا به آهستگی سپس بلند و واضح به گوش می رسد . بیشتر مواقع افرادی یا گروهی از روی نا آگاهی نسبت به آنچه باید انجام شود…..