برچسب: روستا، نشست
بازدید بخشدار مرکزی به همراه رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی بافق از روستاهای دهستان کوشک
21 دی 1399
بدون دیدگاه

بازدید بخشدار مرکزی به همراه رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی بافق از روستاهای دهستان کوشک

✍️خدابخشی بخشدار مرکزی به همراه مهدیزاده رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی بافق با حضور در روستاهای دهستان کوشک شامل گزستان، هریسک علیا، همسک، دارستان، ندکوه علیا، سیدآباد، کوشک و هم چنین تعدادی از روستاهای اقماری این دهستان ضمن دیدار دوستانه با دهیار، اعضای شورای اسلامی و معتمدین محلی این روستاها پای حرف دل آنها نشست.

You cannot copy content of this page