برچسب: زنده، خطبه
خطبه های نماز جمعه ای که در آن به دغدغه های شهر پرداخته نشود زنده نیست
2 بهمن 1399
یک دیدگاه

خطبه های نماز جمعه ای که در آن به دغدغه های شهر پرداخته نشود زنده نیست

مدیر مسوول و سردبیر سایت «بافق فردا» در جلسه اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان با امام جمعه بافق گفت: خطبه های نماز جمعه ای که در آن به مسائل و مشکلات مردم و شهرستان پرداخته نشود حی و زنده نیست.

You cannot copy content of this page