برچسب: سنگ آهن، تقدیر
اهمیت و نقش پزشکان و کادر درمان در بحران کرونا نمود پیدا کرد
1 شهریور 1400
بدون دیدگاه

اهمیت و نقش پزشکان و کادر درمان در بحران کرونا نمود پیدا کرد

رضا فلاح مبارکه با بیان اینکه در 2 سال گذشته اهمیت و دشواری کار پزشکان و کادر درمان برای مردم مشخص شد،افزود: گاهی انسان قدر نعمتی که از آن برخوردار است را نمی داند مگر آن را از دست دهد. سلامتی تاجی بر سر افراد سالم است که قدر آن را بیماران می دانند

You cannot copy content of this page