برچسب: شاکر، کار
خستگی چندین سال کار کردن از تنمان در رفت
۲۲ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

خستگی چندین سال کار کردن از تنمان در رفت

خدا را شاکریم که با برنامه ریزی هدفمند ، پشتکار مربیان و زحمات بازیکنان و البته حمایت های مسئولین کم کم به درجه ای رسیده ایم که توانستیم نه تنها در استان یزد بلکه در کشور نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.