برچسب: صدقات، جمع آوری
دو هزار و صد میلیارد تومان جمع آوری مشارکت مردمی توسط کمیته امداد/ جمع آوری صدقات الکترونیکی می شود
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
معاون توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور خبر داد:

دو هزار و صد میلیارد تومان جمع آوری مشارکت مردمی توسط کمیته امداد/ جمع آوری صدقات الکترونیکی می شود

معاون توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت:در سال گذشته دو هزار و صد میلیارد تومان مشارکت های مردمی جمع آوری شده است.