برچسب: طبیعت، زباله
“نه” به زباله، ادای حق طبیعت است
۱۲ فروردین ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

“نه” به زباله، ادای حق طبیعت است

آغاز فعالیت کمپین در روستای مبارکه “طبیعت پاک برای پیشگیری از رهاسازی زباله در محیط ،به همراه قرعه کشی ۱۳ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس در روز ۱۳ بدر بهار در همه جا قدم می زند و رد پایش در کوچه و خیابان، بوستان و بیابان و دشت و کوه دیده می شود اما…..