برچسب: طهارت
در محضر انسان کامل – قسمت چهارم – طهارت
۳۱ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

در محضر انسان کامل – قسمت چهارم – طهارت

در بیان طهارت. و آن در ظاهر، رفع حدث و خبث باشد. به اصطلاح اهل باطن، نگهداشت حق است مربنده را از مخالفت. خواه بحسب صورت از تعلق به معاصی مباشرت آن و صاحب این مقام را طاهر الظاهر گویند. خواه بحسب معنی از وساوس و هواجس و میل به مناهی و صاحب این مرتبه…..

عرفه فرصت آسمانی برای طهارت باطنی
۱۱ مهر ۱۳۹۳
۳ دیدگاه

عرفه فرصت آسمانی برای طهارت باطنی

عرفه؛ یعنی تضرع به درگاه خداوند و اقرار به گناهان و توبه و انابه و درخواست بخشش و روی آوردن به صفات پسندیده و اعمال خیر؛ درخواست نیازهایی که با درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) شروع می شود و سپس شامل تقاضای عفو، نور هدایت، رحمت، عافیت، برکت، وسعت روزی و پاداش…..