برچسب: ظریف، دهخدا
سنگاب های بیشه در
27 بهمن 1397
۳ دیدگاه

سنگاب های بیشه در

علامه دهخدا در لغتنامه معروف خود سنگاب را این چنین تعریف می کند: “ظرف بسیار بزرگ که تواند چند خروار آب گیرد از یک پاره سنگ تراشیده که در مسجدها برای آشامیدن یا وضو دارند”. در برخی از کشورهای فارسی زبان به آبشخور سنگی برای ستور و دواب هم سنگاب گویند. اما نقاش طبیعت چنان…..

You cannot copy content of this page