برچسب: غرفه، نمایشگاه
نقاط قوت و ضعف نمایشگاه توانمندی بانوان بافقی از زبان غرفه داران
28 خرداد 1401
بدون دیدگاه

نقاط قوت و ضعف نمایشگاه توانمندی بانوان بافقی از زبان غرفه داران

نمایشگاههای توانمندی های زنان شهر و روستا از جمله مکان هایی است که می تواند در راستای معرفی ظرفیت و پتانسیل های بانوان گام های موثر و استواری بردارد. نمایشگاههایی که در آن بانوان به ارائه مشاغل خانگی و حرفه های خرد خود می پردازند و دست سازه ها و دست پخت هایی که در…..

You cannot copy content of this page