برچسب: قانون،چک
چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟
1 بهمن 1398
بدون دیدگاه

چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟

قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح می‌شود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود

You cannot copy content of this page