برچسب: قتلگاه، کودکان
فرزندان خود را به قتلگاه نفرستید
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
۱۷ دیدگاه

فرزندان خود را به قتلگاه نفرستید

داستان یک بام و دو هوا برای همه ما آشناست، قصه پیرزنی که در یک گوشه بام دامادش را به چیزی توصیه می‌کرد و در گوشه دیگر عروسش را به چیز دیگر. حالا انگار یک سوی بام ستاد ملی کرونا جهنم است و سمت دیگر آن زمهریر. از یک طرف به درستی معتقدند هر نوع…..