برچسب: قرن،سبزه
یک قرن میگذرد..
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

یک قرن میگذرد..

کم کم به انتهای سالی میرسیم که اعداد و ارقامش هرگز تکرار نخواهد شد. ۱۳۹۹برای همیشه چمدانش را خواهد بست و آرام از کنار عمر زود گذر من و تو عبور خواهد کرد. قبل از عبور چند روز مانده اش ،کمی به عقب بنگر . زود گذشت مگر نه؟ چه بهارهایی از ۱۳۰۰ آغاز شد…..