برچسب: مادر، مدرسه
مدارس ابتدایی بافق و مشکل کمبود معلم
۱۹ مهر ۱۴۰۰
۱۳ دیدگاه

مدارس ابتدایی بافق و مشکل کمبود معلم

بنده مادر یکی از دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدرسه هفده شهریور هستم. از تیرماه ۱۴۰۰گروه کلاس اولی ها توسط معلمی به نام … تشکیل شد و شروع به اموزش آنلاین در حد آشنایی با مدارس کردند. پانزده شهریور همان معلم بر حسب امتیاز بندی به مدرسه دیگری فرستاده شد و جای معلم برای هفده…..