برچسب: مخالفیم
با تشکیل کارگروه جدید مخالفیم/فرماندار با کارگروه همراهی نمی کند
۶ تیر ۱۳۹۴
۲۱ دیدگاه

با تشکیل کارگروه جدید مخالفیم/فرماندار با کارگروه همراهی نمی کند

دبیر کارگروه مطالبات مردمی: با تشکیل کارگروه جدید مخالفیم حسن امیرزاده در حاشیه 24 جلسه نشست کارگروه مطالبات مردمی در گفتگویی با خبرنگار بافق فردا گفت: نکته ای که در نشست کارگروه مطالبات مردمی و پیگیری خواسته مردم بافق در جریان خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مطرح و مورد تایید و تاکید اعضای کارگروه و…..