برچسب: مردم، کوفه
شب قدر….
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

شب قدر….

شب قدر علی شده امشب همه جا ناله گون شده امشب به روز نوزدهم ضربت گردید همه جا تیره وتاریک گردید به بیست و یکمش آن نور مظلوم همه را کرد از عاشقی محروم…. چه میتوان گفت از نامردمی های مردم کوفه که رخت حزن و اندوه بر قلب و جان حسن و حسین پوشاندند……..