برچسب: مشارکت، مردمی
نگرش فرزند خواندگی کودکان معلول
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

نگرش فرزند خواندگی کودکان معلول

 “نه دختر چشم آبی نه پسرموفرفری به ما کودک معلول بدهید” چشمهای ما که به استخوانبندی کوچک و نرم کودکی می افتد، قلبمان نیز آرامترمی تپد ومتوجه می شویم مهر در روحمان خودنمایی می کند. پس قدمی به جلوتر می رویم تا با نشاندن لبخندی کوچک و گذرا در صورت این فرشته، از شوقش لذت…..