برچسب: منم
منم میدان خان
۲۸ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

منم میدان خان

راستی چه زیباست نامی که بزرگان بر من گذاشتن در آن زمان زمانی برو بیایی برای خود داشتم,مغازه هایم رونق داشت,هرکسی مشغول کاری بود,صدای چکش آهنگر,مسگر محله,استاد نجار,بوی نان محلی و … چندسالی گذشت و یکی یکی مغازه ها از رونق افتاد,اکثرا بسته شده یا تبدیل شده به انبار بعضی از مغازه های شهر.سکوت سراپای…..