برچسب: موسیقی،روان
“موسیقی و توانخواهان “
21 مهر 1398
بدون دیدگاه

“موسیقی و توانخواهان “

موسیقی یک بخش از تمام انسان هاست ،ضربان وریتم در تپش های قلب ما ،در نفس ها وحرکات ما وجود دارد .ملودی در خنده ها ،گریه ها ،فریادهاویا آوازهای ما،خلق شده است.تمامی دامنه هیجانات ما میتواند در ریتم ها وسبک ها واصطلاحات موسیقیایی متفاوت تجلی یابد . اصوات موسیقی به علت برخورداری از بار هیجانی…..

You cannot copy content of this page