برچسب: میراث، شهرداری
شهرداری بافق پیشتاز و الگو سایر شهرداری ها در حوزه گردشگری
30 ژانویه 2022
یک دیدگاه

شهرداری بافق پیشتاز و الگو سایر شهرداری ها در حوزه گردشگری

نائب رییس انجمن مهندسین مشاور معمار شهرسازی: اقدامات خوبی توسط شهرداری بافق صورت گرفته است که در کنار خدمات به شهروندان به معرفی شهر و جذب گردشگر پرداخته است و از این رو بافق پیشتاز و الگویی برای سایر شهرها بوده است.