برچسب: نماز،میت
نماز لیله الدفن یا نون قرضی
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
یک دیدگاه

نماز لیله الدفن یا نون قرضی

دیروز یکی از دوستانم میگفت این بیماران کرونایی که فوت میکنند از مظلومیت خاصی برخورداند. عزادار رسمی ندارند تشییع ندارند نماز میت برایشان بصورت رسمی خوانده نمیشود و جایی هم نیست که اعلام کنند برایشان نماز لیله الدفن(نماز شب اول قبر) بخوانند. واقعا غریبانه و مظلومانه هستند…. گفت خوب است هر شب به نیت امواتی…..