برچسب: وعده، فرماندار
فرماندار وعده و وعید همشهریهای خود را هم سر کار گذاشت
۵ بهمن ۱۳۹۷
یک دیدگاه

فرماندار وعده و وعید همشهریهای خود را هم سر کار گذاشت

سید مهدی طلائی مقدم با همه خوب و بد هایش پس از ۲۵ ماه خدمت در شهرستان طبس، بار سفر بست تا در سنگری دیگر هر چند کمتر و پائین‌تر از معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس انجام وظیفه کند.