برچسب: ولیعصرعجبافق
بازسازی واستانداردسازی بلوک زایمانی بیمارستان ولیعصر(عج)بافق آغازشد
۱۳ آبان ۱۳۹۴
یک دیدگاه

بازسازی واستانداردسازی بلوک زایمانی بیمارستان ولیعصر(عج)بافق آغازشد

بازسازی واستانداردسازی بلوک زایمانی بیمارستان ولیعصر(عج)بافق آغازشد دکترافشاری رییس بیمارستان دراین زمینه گفت: یکی ازاهداف طرح تحول نظام سلامت ترویج زایمان طبیعی می باشدکه دراین زمینه علاوه بررایگان شدن زایمان طبیعی .استاندارسازی بخشهای زایمان بیمارستان درنیزدردستورکارقرارگرفت وی گفت عملیات استاندارسازی بلوک زایمانی ازچندروزپیش دربیمارستان شروع شده ودرمرحله اول آن شامل تخریب وتغییراتاق های بخش زایمان…..

داروخانه بیمارستان ولیعصر(عج)بافق راه اندازی شد
۲۷ خرداد ۱۳۹۴
۹ دیدگاه

داروخانه بیمارستان ولیعصر(عج)بافق راه اندازی شد

دکترافشاری رئیس بیمارستان بافق درباره راه اندازی داروخانه بیمارستان حضرت ولی عصر عجل الله گفت :یکی ازمشکلات مهم مراجعین به درمانگاه واورژانس بیمارستان عدم وجود داروخانه درمجاورت بیمارستان بود که همشهریان محترم پس ازویزیت بیمارخود توسط پزشک مجبوربودند مسافت زیادی راتامرکزشهر جهت دریافت داروی بیمارخودطی نمایند واین مسئله جهت همشهریان مشکل بود وی گفت ازسالهای…..

جان دوباره یک بیماردرروز تولد امام رضا(ع) دربیمارستان ولیعصر(عج)بافق
۲۱ شهریور ۱۳۹۳
۶ دیدگاه

جان دوباره یک بیماردرروز تولد امام رضا(ع) دربیمارستان ولیعصر(عج)بافق

باعنایت اقا علی ابن موسی الرضا (ع)در عصرروز یکشنبه ساعت 17بیمارخانم 62ساله پس ازمراجعه به بهداری شرکت سنگ اهن واعزام ایشان به اورژانس بیمارستان ولیعصر بافق بیمار که دچار سکته وسیع بطنی قلبی شده بود پس از ورود به بیمارستان دچار ایست کامل قلبی می شود که بلافاصله دکتر رحمانی زاد وتیم اورژانس اقدام به…..