برچسب: وکسی
وکسی نصب نکرده است به سردامن شهر، تندیسش
۲۶ خرداد ۱۳۹۴
۵ دیدگاه

وکسی نصب نکرده است به سردامن شهر، تندیسش

بافق آباد کنید زادگاه شاعری چون وحشی است زیر تلی از خاک نشود دفن به بی تدبیری حیف این خطه پاک که شود خانه خراب گر فقیرید به فهم شعرش خانه اش دفن به انبوهی از گل نکنید دسترنج سالها؛ فکر و اندیشه و ذوق حیف اینگونه رود باد فنا آتش این دل را، شعله…..