برچسب: پاکدست، شرکت
سنگ آهن جای مدیر عاملان پاکدست نیست
۲۲ آذر ۱۳۹۷
۱۱ دیدگاه

سنگ آهن جای مدیر عاملان پاکدست نیست

برکناری دو مدیرعامل بومی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران که به پاک دستی شهره اند اولی کمتر از یک سال و دومی کمتر از سه ماه مدیریت چه چیز در ذهن هرشنونده ای متبادرمی سازد؟ زمانی فرامی رسد که جنگ تمام می شود و رزمندگان امروز به سه دسته تقسیم می شوند: ۱_دسته ای که…..