برچسب: پاییز، اومده
به یاد پاییزهای دور دور
8 آبان 1397
بدون دیدگاه

به یاد پاییزهای دور دور

پاییز اومد با رنگای قشنگش با جلوه های شاد و رنگا رنگش پاییز اومد تا عاشقی بمونه غصه بره از دامن زمونه یادش بخیر اون قدیما یادت هست؟ اون مردمان باصفا یادت هست؟ یادت میاد آخر هفته ها رو انارچینی تو عصر جمعه ها رو آخر هفته بود و ماشینِ ذوب همه میرفتن واسه پختن…..

You cannot copy content of this page