برچسب: کارشناس، باستان شناسی
شیوه تدفین سپاری محل زرداو روستای قطرم با دوره زرتشت منافات دارد
4 اردیبهشت 1397
بدون دیدگاه

شیوه تدفین سپاری محل زرداو روستای قطرم با دوره زرتشت منافات دارد

کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مدیر پایگاه پژوهشی قنات زارچ در معیت رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بافق از محل سرداب روستای قطرم بازدید کرد.

You cannot copy content of this page