برچسب: کنترل، فشار خون
برگزاری جلسه آموزشی درخصوص راه های پیشگیری و کنترل فشار خون
۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه آموزشی درخصوص راه های پیشگیری و کنترل فشار خون

با توجه به آغاز بسیج ملی فشارخون جلسه آموزشی درخصوص راههای پیشگیری وکنترل فشار خون بالا و نحوه صحیح اندازه گیری فشارخون جهت پیامگزاران سلامت ادارات در سالن اجتماعات شبکه بهداشت این شهرستا ن و با سخنرانی دکتر کوهگرد حسینی برگزار گردید.