برچسب: کودکان، میراث
ارتقاء آموزش صنایع دستی حصیری و نهادینه کردن آموزش در بین کودکان و نوجوانان شهرستان بافق
31 تیر 1399
۲ دیدگاه

ارتقاء آموزش صنایع دستی حصیری و نهادینه کردن آموزش در بین کودکان و نوجوانان شهرستان بافق

به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در نشست مشترک رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی و مربی مسوول کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان به منظور توسعه آموزش های صنایع دستی حصیری در شهرستان بافق بر اساس توافق حاصله مقرر گردید آموزش حصیر بافی ویژه کودکان و نوجوانان در کانون…..

You cannot copy content of this page