برچسب: ماسک، معابر
هموطن ماسک را در معابر رها نکن
7 مهر 1399
۹ دیدگاه

هموطن ماسک را در معابر رها نکن

همگان درمورد خطرات بالقوه ویروس کرونا اطلاعات کافی کسب نموده ایم و هر روز از طریق رسانه ها درجریان آمار و تلفات آن قرار میگیریم. همانطور که میدانیم تا این لحظه تنها راه مقابله و چیره شدن بر این ویروس شوم رعایت نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی میباشد .اگر خواهان ایمنی در برابر ویروس هستید…..

You cannot copy content of this page