برچسب: موشك
از “تخته بافقي” تا موشك هاي نوار غزه
31 تیر 1393
۹ دیدگاه

از “تخته بافقي” تا موشك هاي نوار غزه

از “تخته بافقي” تا موشك هاي نوار غزه (سردار شهيد حاج ناصر جمال بافقي ) يكي از طراحان و اولين نفرات حوزه صنايع موشك سازي ايران سردار حاج ناصر جمال بافقي بود كه از روزهاي آغازين تلاش سپاهيان ايران در بومي سازي صنايع موشكي با اختراعات و ابتكارات خود پايه ريز اين صنايع مدرن وكارامد…..

You cannot copy content of this page