دیدگاه ها
محمد رضا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۵:۳۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بله آقایان اردکانی بافق وبهاباد را سر چاه گز سرگرم کرده اند و استفاده معادن غصب شده را در جهت توسعه اردکان به کار می یندند