چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۴۶:۵۷ بعد از ظهر

قیمت امروز خودرو۱۳۹۲/۳/۵

کد خبر: 20905
تعداد بازدیدکننده: 88
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۲

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

 

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو
۲۳٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز با ایربگ LX سمند
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ LX سمند
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ LX سمند یورو ۴
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰      با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن مشخصات خودرو
۲۶٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF۷ سمند مشخصات خودرو
۲۶٫۵۳۰٫۰۰۰ EF۷ سمند مالتی پلکس
۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ EF۷. سمند مالتی پلکس با داشبورد جدید
۲۷٫۴۴۰٫۰۰۰ ۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰ EF۷ سمند پایه گازسوز
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ EF۷. سمند پایه گازسوز یورو ۴
سمند سریر مشخصات خودرو
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ ۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ GLX ۴۰۵ پژو
GLX ۴۰۵ . TU۵ پژو
GLX ۴۰۵ . XUM پژو
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU۵ پژو مشخصات خودرو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال مشخصات خودرو
پژو پارس سال سفارشی
۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU۵ پژو پارس
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن جدید
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ TU۵ پژو پارس سال / اتوماتیک مشخصات خودرو
EF۷ پژو پارس سال / موتور
EF۷ پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V۱۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ V۹ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ V۸ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V۶ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V۴ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ V۲ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V۱ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای مشخصات خودرو
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا مشخصات خودرو
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ E۱ تندر مشخصات خودرو
E۱ تندر اتوماتیک
E۱ تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E۲ تندر مشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E۲ تندر دوگانه سوز / تیپ
E۲ تندر اتوماتیک
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن مشخصات خودرو
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ مشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ مشخصات خودرو
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول مشخصات خودرو
۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید مشخصات خودرو سایپا
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰    گازسوز SL ۱۳۲ .پراید
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید مشخصات خودرو
۱۴۱ LE.پراید
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SL.پراید
۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید مشخصات خودرو
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید مشخصات خودرو
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول مشخصات خودرو
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ مشخصات خودرو
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C۵ مشخصات خودرو
۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ مشخصات خودرو پارس خودرو
۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول مشخصات خودرو
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی مشخصات خودرو
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول مشخصات خودرو
۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
توقف تولید ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول مشخصات خودرو
توقف تولید مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۲
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E۲ مشخصات خودرو
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E۲ مشخصات خودرو
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E۲
۳۶.۵۰۰.۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۱
۲۷.۵۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E۱ مشخصات خودرو
۸۱.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک مشخصات خودرو کرمان خودرو
۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی مشخصات خودرو
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ مشخصات خودرو
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ مشخصات خودرو
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک مشخصات خودرو
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار مشخصات خودرو
J۵ جی ای سی مشخصات خودرو
۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ X۶۰ مشخصات خودرو
۱۷.۱۰۰.۰۰۰ لوبو مشخصات خودرو
۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار مشخصات خودرو
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک مشخصات خودرو
۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ مشخصات خودرو
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول مشخصات خودرو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B۵۰ مشخصات خودرو
 FAW ون
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW ۴۲۰ کشنده دو محور
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM ۱۱۰ /سه سیلندر مشخصات خودرو مدیران خودرو
۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM ۱۱۰/ چهار سیلندر مشخصات خودرو
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM ۱۱۰/ چهارسیلندر اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM ۵۳۰
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰.۰۰۰  MVM ۵۳۰ مشخصات خودرو
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ هاچ بک / MVM ۳۱۵ مشخصات خودرو
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ صندوقدار / MVM ۳۱۵
چری ویانا
۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ X۳۳ _ تیگو مشخصات خودرو
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
پروتون ویرا
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مرتب خودرو
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
مشخصات خودرو
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
آسان موتور ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ Hyundai
۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن
۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن مشخصات خودرو
۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره مشخصات خودرو
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر مشخصات خودرو
۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر مشخصات خودرو
۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰ ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور مشخصات خودرو
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور
۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱ مشخصات خودرو
۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰ ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه مشخصات خودرو
۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ i۳۰ هیوندای مشخصات خودرو
۹۳٫۴۲۵٫۰۰۰ ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰   جدید i۲۰ هیوندای مشخصات خودرو
تک ایربگ I۲۰ هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( IX۳۵ ) ۲۰۱۳. توسان مشخصات خودرو
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX۳۵ ) ۲۰۱۳. توسان
۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰   فول کامل. ( IX۵۵ ) ۲۰۱۳.وراکروز مشخصات خودرو
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ مشخصات خودرو
۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ( IX۴۵ ) سانتافه . فول کامل. پاناروما مشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ H۱ ون هفت نفره
ایرتویا VXR.V۸ لندکروز Toyota
GXR.V۶ لندکروز
۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند مشخصات خودرو
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ راو ۴ . سفارشی مشخصات خودرو
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود مشخصات خودرو
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند مشخصات خودرو
هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون ۲۰۱۱ مشخصات خودرو
۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GL کمری ۲۰۱۲
۱۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ GL . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید
۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید مشخصات خودرو
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ SE . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید
( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید مشخصات خودرو
یاریس صندوق دار مشخصات خودرو
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ XLI کرولا مشخصات خودرو
ون پریوی
ون هایس
۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰  تیپ ۸ / V۸ موهاوی Kia Motors
 V۶ موهاوی مشخصات خودرو
۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰ ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل مشخصات خودرو
وارداتی ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا . ۲ ایربگ
۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ مشخصات خودرو
وارداتی ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/  ۲ ایربگ ۲٫۴
۱۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/  ۱۰ ایربگ ۲٫۴ مشخصات خودرو
اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰ مشخصات خودرو
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ مشخصات خودرو
۱۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ مشخصات خودرو
وارداتی ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۱۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۱۶۰۰
۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۲۰۰۰ مشخصات خودرو
۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکانتو مشخصات خودرو
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ کارنز
۹۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول
۱۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فول مشخصات خودرو
پرشیا خودرو ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۰ B.M.W
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۳
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۸
۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۸
۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ NEW ۳۲۰
کروک ۳۲۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کروک ۳۳۵
۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫ Cabriolet
۶۴۰ . Coupe
۷۵۰ LI
۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ Z۴ ۲۰I
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ Z۴ ۲۳I
۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ Z۴ ۲۸I
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ Z۴ ۳۰I
۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ Z۴ ۳۵I
M۶ AC SCHNITZER
X۱ – ۱.۸
۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ X۱ – ۲.۰
۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ X۱ – ۲.۸
۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ X۳ – ۳.۵
۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ X۳ – ۲.۸ مشخصات خودرو
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ X۳ – ۲.۰
۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ X۶ – ۵ L
X۶ – ۵ L .Human
۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ X۶ – ۳.۵ L مشخصات خودرو
ستاره ایران ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ Mercedes-Benz
۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۰۰
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۵۰
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ B۱۸۰
۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ای ۲۰۰
۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۰۰
۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰
۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ کروک
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ . سری کوپه
۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۳۵۰
۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
اس ۵۵۰
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GLK . AMG . ۳۵۰
۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ اس ال کی ۳۵۰
۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۵۰۰
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۳۵۰
۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۳۵۰
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۵۰۰
۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۶۰۰
۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۰۰
۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۵۰
معین موتور ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Cayman S Porsche
۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ Boxster S مشخصات خودرو
۹۱۱ مشخصات خودرو
۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۱۱ New
۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ کایان ۶ سیلندر
۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر توربو
۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر مشخصات خودرو
۱٫۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر مشخصات خودرو
۶۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا . ۶ سیلندر
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / فول مشخصات خودرو Lexus
۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پاناروما مشخصات خودرو
ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳
۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / فول مشخصات خودرو
۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ مشخصات خودرو
جی اس ۴۶۰ مشخصات خودرو
SC ۴۳۰ COUPE
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ CT۲۰۰H / HYBRiD
۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – لانگ
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – اتومن مشخصات خودرو
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / فول کامل مشخصات خودرو
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / کروک
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول جی تی MG Motor
۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ام جی ۶ / فول مگنت
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ مشخصات خودرو
۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ام جی ۳۵۰ مشخصات خودرو
۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۵۵۰ مشخصات خودرو
رامک خودرو موجود نمی باشد CW۷۰۰/چیرمن SsangYong
۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ون رودیوس
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کایرون مشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اکتیون مشخصات خودرو
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ رکستون جدید مشخصات خودرو
۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ لتیتود فول آپشن مشخصات خودرو Renault
Privilege لتیتود
لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک
(۴CONTROL) لاگونا کوپه
اسکالا
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰  کولیوس/ اتاق جدید مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ E۲ فلوئنس
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ E۴ فلوئنس مشخصات خودرو
۵۶٫۹۱۰٫۰۰۰ ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۳ . EC۷ مشخصات خودرو GEELY
۵۶.۹۱۰.۰۰۰ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰  هاچ بک . ۲۰۱۳ EC۷-RV مشخصات خودرو
 SC۷
آلفا موتور ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . فول مشخصات خودرو Alfa Romeo
۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . فول مشخصات خودرو
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . نیمه فول
۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته مشخصات خودرو Maserati
۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ مازراتی . کواتروپورته مشخصات خودرو
۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو
۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو اس
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو
۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو اس مشخصات خودرو
۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ S مینی کوپر Other Cars
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ هوندا سیویک ۲۰۱۳
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ون اویکو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ASX میتسوبیشی مشخصات خودرو
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ C۷۰ کروک VOLVO
۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ C۳۰ کروک
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ C۷۰
۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ C۳۰