سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۲۸:۱۹ قبل از ظهر

نان مطالبات به حق مردم

کد خبر: 58714
تعداد بازدیدکننده: 86
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

بگذاشتنی است هر چه در عالم است

الا فرصت که آن نگهداشتنی است

(اوحدی)

موضوع کارگروه مطالبات مردمی که پس از اعتراضات و تحصن های کارگری در بافق روی داد، به مسئله ایی پیچیده برای منتخبین مردم یا جدال شوراییان با نهادهای دولتی منجر شده است! همگان می دانیم که زایش این کارگروه که متشکل از امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر، یک یا دو نفر از هیئت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد، مدیرعامل شرکت سنگ آهن، نماینده کارگران، نماینده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی باشد در جهت مطالبه حق و حقوق کارگری و مردم شهر بود؛ زیرا این احساس به عینه ایجاد شده بود که در این واگذاری حق و حقوق مردم تضعیف شده و وقتی چوب حراج بر سنگ آهن گذاشته شد دیگر نمی توان ازکنار سنگ آهن عایداتی برای شهر و مردمانش ایجاد شود؛ در نتیجه کارگروه از پس حوادث زاییده شد تا این بار را به سرانجام برساند؛ اما موضوع ناخلف بودن کارگروه که امروز با صدای بلند گفته می شود نباید به کل کارگروه تعمیم داد. اگر مسئله شخصی با کسی یا فردی هست نباید فعالیت این کارگروه را زیر سوال برد. به هر حال، هر چه که نباشد این کارگروه توانسته، هر دو ماهی مطالبات کارگری را از کف خیابان به مسجد جامع شهر بکشاند و فضای آرامی را ایجاد کند که ملت و دولت بتوانند در یک فضای صمیمی حرف و خواسته و نتایج پیگیریهای خود را برای مردم بیان کنند. این دستاورد کمی نیست که به چشم برخی افراد تاثیرگذار جلوه ایی ندارد! به هر حال زمان در حال گذر هست و فرصت ها یکی پس از دیگری می گذرد. اکنون وقت همدلی و همزبانی است، وقت آن نیست که اختلافات را بر سر چوب کرده در کوچه و برزن جار زده؛ اگر اختلاف بر سر اعضای کارگروه هست می توان طی جلسات داخلی بر سر آن توافق نمود و سپس کارها را به پیش راند. به نظر نگارنده این مسئله فعالیت کارگروه را به خارج از مسیر خود کشانده و به نوعی بازدهی آن را!

و هر از گاهی می بینیم توپی سرکش، در زمین کارگروه می افتد که نمی توان آن را مهار کرد! به نظر می رسد این تو و منی ها را باید رها کرد. هدف رسیدن به مطالبات بحق مردم هست نه اختلاف بر سر اعضاء؛ این موضوع سایر مسایل را به حاشیه رانده که پس از گذشت یک سال هنوز نزاع بر سر فرد یا افراد هست. این نگرش ها هر چه سریع تر باید تمام شود و به نقطه نظر واحدی رسید و اکنون که در آستانه سفر ریاست جمهور و کابینه دولت تدبیر و امید به استان یزد هستیم باید با دست پر به آنجا رفت نه با اختلاف و دو دسته گی. حال ” تنور گرم است و باید نان را چسباند.” آن هم نان مطالبات به حق مردم! نباید فرصت را از دست داد؛ چرا که گفته اند:

نگهدار فرصت که عالم دمی است

دمی پیش دانا به از عالمی است