چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۱:۰۰:۲۱ بعد از ظهر

وکیل و الوکلا

کد خبر: 3828
تعداد بازدیدکننده: 105
تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

وکیل و الوکلا

ای وکیل الوکلا رای مبارک بادت

« آن مواعید که کردی مرواد از یادت »

در شگفتم که در آن مهلت تبلیغاتی

پول تبلیغ فراوان چه کسی میدادت

تو همان بندی زندان رژیم شاهی

« که دم همت ما کرد ز بند آزادت »

حالیا رای به صندوق شده پنداشتی از

« طالع نامور و دولت مادرزات؟ »

« شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست »

قامت سرو مثال و قد چون شمشادت

خیز بر شادی این ملت بیچاره بکوش

« ورنه طوفان حوادث بکند بنیادت »

بانگ احسنت و صحیح است فراموش نمای

که مگر حرف دگر یاد نداد استادت

جایگاه عمل است و پل باریک صراط

از بد حادثه اینجای گذار افتادت

چار ساله است عروس تو مپندار مدام

کرده این گنبد مینای فلک دامادت

جوهر رای تو از سرخی خون دل ماست

ای که این صندلی سرخ نموده شادت

لذت دبدبه و کبکبه اش شیرین است

همتی تا که بخوانند ز نو فرهادت

کوه نادانی و اوهام و تعصب بتراش
پند هالو بشنو ، هر چه که بادابادت
شعر از سیدمحمدرضاعالی پیام