سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۳۲:۴۹ قبل از ظهر

به آبِ دیده ی مادر، به آن بی خوابیِ در شب/خدایا حل نما ازما، همه سختی و مشکلها

کد خبر: 19360
تعداد بازدیدکننده: 92
تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

«تقدیم به تمام مادران دنیا»

ز اشکِ دیده ی مادر ،شدیم چون باغی از گلها/بجوشاند چو آن چشمه ،  زلالِ پاکیِ   دلها.
چو آن خورشیدِ رخشنده، بُوَد مادر، دراین دنیا/ز نورِ مهرِ   تابانش،   بپیمودیم     منزلها.
قسم بر گریه ی مادر ،که ریزد در شبانگاهان/زوصف مهرِ مادرها، همه مانیم در گِلها.
چه زحمت ها کشد مادر، چه نعمت ها دهد مادر/فروزان  می کندمهرش ،همه دنیا ،چو  مشعلها.
بود صبرش چو دریایی، همه مهرش اهورایی/بریزد او محبت را ، چو دریا  روی  ساحلها.
به زیرِ پایِ مادرها، بهشتِ  سبزی  از  گلها/زآن رنج و محبت ها ،شودآن عشق ،حاصلها.
چو گرید کودکی در شب، شود بی تاب هم، مادر/زرویِ زردِ گلهایش، شده  محزون  چو  بلبلها.
توگویی عشقِ مادرها، فراتر از  همه دنیا/نگنجد مهرِ مادرها، در این قاب و شمایلها.
فضیلت رابس است مادر، که الگویش بُوَد زهرا/که در وصفی نمی گنجد ، بیانِ این   فضایلها.
بسی اشک و بسی غصه که تا آن غنچه، گل گردد/«که عشق آسان  نمود اول، ولی  افتاد  مشکلها».
بُوَد او باغِبانی که، گلستان می کند دنیا/بیاراید همه دلها، به بویِ عطرِ سنبلها.
بُوَد او همچو گلزاری، قشنگ و سبز و رویایی/اگر خواهی   ببویی گل، بباید  بست ، محملها.
به آبِ دیده ی مادر، به آن بی خوابیِ در شب/خدایا حل نما ازما، همه سختی و مشکلها.
سراینده:دکتر حسین ارجمند