یکشنبه ۷ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۲۲:۲۰ قبل از ظهر

ریال به ریال درآمد و هزینه شهرداری بافق در یک سال گذشته

کد خبر: 49612
تعداد بازدیدکننده: 96
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۳

عملکرد یکساله شهرداری بافق (از ۱/۷/۱۳۹۲ لغایت ۱/۷/۱۳۹۳)

ــ بخش مالی:

خلاصه در آمد شهرداری بافق(شش ماهه دوم سال ۹۲ و شش ماهه اول سال ۹۳)

ردیف شرح ۶ ماهه دوم  سال ۹۲ ۶ ماهه اول  سال ۹۳ جمع عملکرد یکساله
۱ ۲درصد عوارض سنگ آهن ۸۵۱۶۹۱۸۰۰۰۰ریال ۰ ۸۵۱۶۹۱۸۰۰۰۰ ریال
۲ کمک وزارت کشور ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۶۷۱۹۷۷۰۰۰ ریال ۸۹۷۱۹۷۷۰۰۰ ریال
۳ ارزش افزوده ۵۷۵۰۳۹۶۳۰۰۰ ریال ۵۹۸۲۲۷۰۴۰۰۰ ریال ۱۱۷۳۲۶۶۷۷۰۰۰ ریال
۴ سایر درآمد های جذب شده ۱۲۰۷۴۰۵۱۰۰۰ ریال ۱۴۶۴۵۷۰۳۰۰۰ ریال ۲۶۷۱۹۷۵۴۰۰۰ ریال
۵ جمع ۱۵۷۰۴۷۱۹۴۰۰۰ ریال ۸۱۱۴۰۳۸۴۰۰۰ ریال ۲۳۸۱۸۷۵۷۸۰۰۰ ریال

 

خلاصه هزینه شهرداری بافق(شش ماهه دوم سال ۹۲ و شش ماهه اول سال ۹۳)

ردیف شرح ۶ ماهه دوم  سال ۹۲ ۶ ماهه اول  سال ۹۳ جمع عملکرد یکساله
۱ واحد ارزیابی و تملک املاک ۳۵۴۰۰۹۱۰۰۰۰ ریال ۱۵۵۳۳۹۷۰۰۰۰ ریال ۵۰۹۳۴۸۸۰۰۰۰ ریال
۲ واحد عمران ۵۰۶۹۶۷۳۰۰۰۰ ریال ۳۹۷۴۳۴۰۰۰۰۰ ریال ۹۰۴۴۰۱۳۰۰۰۰ ریال
۳ واحد خدمات شهری ۹۳۹۴۶۴۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۵۱۹۶۰۰۰۰ ریال ۱۹۴۴۶۶۰۰۰۰۰ ریال
۴ واحد فضای سبز ۲۱۳۷۱۱۵۰۰۰۰ ریال ۱۱۳۴۳۳۸۰۰۰۰ ریال ۳۲۷۱۴۵۳۰۰۰۰ ریال
۵ هزینه های جاری ۱۵۱۹۲۵۳۱۰۰۰ ریال ۱۳۱۲۸۱۹۰۰۰۰ ریال ۲۸۳۲۰۷۲۱۰۰۰ ریال
  جمع ۱۳۲۰۵۵۹۶۱۰۰۰ ریال ۸۹۸۰۰۹۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۱۸۵۶۸۶۱۰۰۰ ریال