دوشنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۲:۵۲ قبل از ظهر

قیمت میوه

کد خبر: 63176
تعداد بازدیدکننده: 168
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۴

 

دامنه قیمت گذاری

نام محصول

ردیف

دامنه قیمت گذاری

نام محصول

ردیف

درجه ۲

درجه۱

درجه۲

درجه۱

۸۷۵۰

۱۰۰۰۰

طالبی و مجدی

۴۵

البالو

۱

انواع گرمک

۴۶

۵۴۰۰۰

۷۴۲۵۰

آلوزرد وشابلون

۲

۱۳۵۰۰

۱۶۹۰۰

شمام

۴۷

آلوقطره طلا

۳

۲۲۹۵۰

۲۷۰۰۰

انواع فلفل دلمه

۴۸

۹۴۵۰۰

۱۷۵۵۰۰

آناناس

۴

۲۲۹۵۰

۲۷۰۰۰

فلفل گلخانه ای

۴۹

انارشیرین معمولی

۵

۱۰۸۰۰

۱۵۵۰۰

کاهو

۵۰

انارشیرین ممتاز

۶

فلفل نوکازرون

۵۱

انبه

۷

۶۷۵۰

۱۰۰۰۰

کدومسمایی یزدی

۵۲

۲۴۳۰۰

۳۱۰۰۰

انگورعسکری وخلیلی

۸

۱۶۲۰۰

۲۰۰۰۰

کدوحلوایی

۵۳

۱۶۲۰۰

۲۱۰۰۰

انگورریش بابا

۹

۱۶۲۰۰

۲۱۰۰۰

کدوحلوایی صادراتی

۵۴

۲۷۰۰۰

۳۳۷۵۰

انگورمشکی ورطبی

۱۰

۴۷۲۵۰

۵۱۳۰۰

کلم بروکلی

۵۵

۱۸۹۰۰

۲۲۹۵۰

بادمجان گلخانه ای یزدی

۱۱

۹۴۵۰

۱۳۵۰۰

کلم گل

۵۶

بادمجان بیرونی گلخانه ای

۱۲

۱۳۵۰۰

۱۶۲۰۰

کلم قرمز

۵۷

۶۷۵۰

۱۰۰۰۰

بادمجان ابرکوهی

۱۳

۶۷۵۰

۱۰۰۰۰

کلم برگ

۵۸

۱۰۰۰۰

۱۳۵۰۰

بادمجان معمولی یزدی

۱۴

کیوی معمولی

۵۸

۴۰۵۰۰

۴۷۲۵۰

بامیه

۱۵

کیوی صادراتی

۶۰

باقلایزدی

۱۶

نظر

تحت

گلابی

۶۱

باقلا

۱۷

گوجه سبز(آلوچه)

۶۲

۵۴۰۰۰

۷۴۲۵۰

به

۱۸

۱۳۵۰۰

۱۷۵۰۰

گوجه فرنگی گلخانه ای

۶۳

توت فرنگی

۱۹

۶۷۵۰

۱۱۵۰۰

گوجه فرنگی معمولی

۶۴

پرتقال معمولی

۲۰

گوجه فرنگی نو

۶۵

پرتقال تامسون

۲۱

گیلاس

۶۶

پرتقال واشنگتنی

۲۲

گیلاس قرمز

۶۷

پرتقال والنسیا

۲۳

گریپ فروت سفید

۶۸

۸۱۰۰

۱۱۵۰۰

پیازسفید

۲۴

نظر

تحت

گریپ فروت قرمز

۶۹

پیاززرد

۲۵

۲۰۲۵۰

۲۷۰۰۰

لوبیاسبزمعمولی

۷۰

۶۷۵۰

۱۰۰۰۰

انواع پیاز

۲۶

لوبیاسبزگلخانه ای

۷۱

۱۱۲۵۰

۱۵۰۰۰

خریزه

۲۷

لیموترش سفره ای

۷۲

خرمالو

۲۸

نظر

تحت

لیموترش

۷۳

۱۳۵۰۰

۱۵۵۰۰

خیارسبزگرگ

۲۹

۳۷۵۰۰

۴۲۵۰۰

موزخوشه ای سایز۴و۵

۷۴

۸۱۰۰

۱۲۵۰۰

خیارسبزگلخانه ای یزدی

۳۰

موزخوشه ای سایز۷و۹

۷۵

۵۴۰۰

۸۱۰۰

خیارسبزتونلی

۳۱

نارنگی پاکستانی

۷۶

۱۳۵۰۰

۱۵۵۰۰

خیارسبزکوهستان

۳۲

نظر

تحت

نارنگی شمال

۷۷

۱۳۵۰۰

۱۷۵۰۰

خیارسبزمعمولی یزدی

۳۳

نارنگی لامپی(گلابی)

۷۸

۴۰۵۰

۶۷۵۰

چغندربابرگ

۳۴

نارنگی معمولی

۷۹

۸۱۰۰

۱۲۵۰۰

چغندر

۳۵

نخودفرنگی

۸۰

۲۱۰۰۰

سبزی خوردن

۳۶

هلوانجیری

۸۱

۱۳۵۰۰

سبزی خورشتی

۳۷

۴۰۵۰۰

۸۳۷۰۰

هلو

۸۲

۲۷۰۰۰

۳۳۷۵۰

سیب درختی زرد

۳۸

هلوکاردی

۸۳

۲۷۰۰۰

۳۳۷۵۰

سیب درختی قرمز

۳۹

۳۷۵۰

۴۷۵۰

هندوانه محبوبی

۸۴

سیب درختی صادراتی

۴۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

هندوانه خطی

۸۵

سیب گلاب

۴۱

۳۵۰۰

۴۰۰۰

هندوانه نو

۸۶

۹۴۵۰

۱۳۵۰۰

انواع سیب زمینی

۴۲

۹۴۵۰

۱۳۵۰۰

هویچ

۸۷

نظر

تحت

سیر

۴۳

۸۸

۵۴۰۰۰

۸۴۰۰۰

شلیل

۴۴

۲ نظر

  1. ناشناس می‌گه:

    واقعا متاسفم سایتی که همیشه در ان ازعلم وهنر وشعر وادبیات …حرف به میان می اورد مشخص بود که همه با سوادهای دانشگاهی گام برمی دارند ووو حالا یک باره مانند میدان تره بار وبازار روز .فرمی به وسعت یک میوه فروش به میان اورده وهمه نویسندگان وشعرا ودکتروکارشناس وروحانی را با ان یکی کرده واهانت نموده در یک سطح…
    ایا توهین به این صنف نیست هر چیز درطبقه خاص خود قرار دارد…اقای قاسم زاده ودیگر نویسندگان یاد اور قلم ،احساس،علم،شخصیت …وحال یکباره هندوانه نو هویچ نارنجی بادمجان قطرمی انجیر مهریزی وووودرسایتی وان هم سرخط کارها سر دراورده که نه به شخصیت اقای قاسم زاده عزیز میخورد ونه به نویسندگان وکارشناسان باسوادی مثل خودش .لطفا قبل ترک ادمی مثل من که هم عضوی از ان سایتم هم خواننده دایمی انم تجدید نظر کنید تا رفته رفته به سایتی تبدیل نشود که بگوید اهای خانه دار اهای بچه دار زنبیل بردار بیار…

  2. راوی می‌گه:

    خوب این خبر رو نخون عزیزم