چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۴:۲۵:۲۵ بعد از ظهر

آگهی ارزیابی کیفی نگهبانی و دفتر انبار مرکزی و انبارهای سوخت (یزد.بافق.مبارکه.چادرملو)

کد خبر: 6581
تعداد بازدیدکننده: 111
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۱

تین نیوز: آگهی ارزیابی کیفی نگهبانی و دفتر انبار مرکزی و انبارهای سوخت (یزد.بافق.مبارکه.چادرملو) و حفاظت فیزیکی در غربی انبار سوخت یزد در یک مرحله با برآورد مالی ۲۸۵۲۱۷۷۸۹۶ ریال برگزار می گردد.
تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۳۹۱/۰۵/۲۲
مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۳۹۱/۰۵/۰۲۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۱/۰۵/۰۵
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
محل دریافت اسناد: یزد- میدان راه آهن- اداره کل راه آهن یزد- امور قراردادها