روند ثبت نام کاندیداها برای این دوره شورای اسلامی شهر تا به امروز مثل گذشته پیش رفته و احتمالا در پایان ثبت نام آمار بالائی از کاندیداها را خواهیم داشت .
تکثر در نامزدها ، گذشته از آن عده ای که حتی قصد لحظه ای نشستن بر صندلیهای سرد شده این روزهای شورای شهر را ندارند (  بنا به مقاصدی که البته می توان گمانه زنی کرد ) هم باعث شکست شدن آرا می شود و هم مقبولیت شورای شهر در پیش در میان مردم کاهش شدیدی خواهد داشت ؟ و البته شرایط هم برای رفتارهای بد انتخاباتی بیشتر فراهم می گردد . لذا تکثر نامزدها شرایطی است که اگر برای آن برنامه ای ریخته نشود قدرت و انرژی تیمی را تحت الشعاع قرار می دهد که قرار است پیگیر و ناظر بر امورات شهری سوخته ای چون بافق باشد .
اما تشکیل دهنده های این تکثرکیانند؟ آنها افرادی هستند که دغدغه ای برای شهرشان دارند و برای به نتیجه رسیدن آن برنامه و کمیته و تیمی را دارند یا می توانند سر و پا کنند. آنها همانهایی اند که گه گاهی از گوشه کنار شهر دستی رسانده اند تا مشکلی را از چهره شهر برچینند . آنها همانهایی هستند که در مسائل کارشناسی و مدیریتی شهر توان به اجرا رساندن ، علم و تفکرشان را در خود می بینند.
لازم است تقدیری از به میدان عمل آمدنشان ، از اینکه خود را آماده خدمت به شهرمان کرده اند ، بعمل آوریم و از ایشان بخواهیم که در فرصت باقی مانده مجلسی فراهم نمایند و به اجماعی برسند تا نتیجه آن مقبولیت و قدرتی بیشتری برای شورای شهر آتی و آینده ای روشنتر برای شهرمان باشد .
لذا می بایست تا فرصت باقیست و می توان در این تکثر ، انتخاباتی برای شورای شهر و مشاوران آن در کمیته های مختلف تشکیل داد تا نتیجه انتخابات شورای شهر در سایه تفکر ، تعقل به دست دلسوزان و برنامه داران شهرمان رقم بخورد و از تمام انرژی این جمع آماده بکار استفاده نمود نه اینکه این بار هم تیمی را از روی احساساتی چون قشر و محله و غیرو ذلک بچینیم .